מדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות של שיח מדיקל גרופ תאריך עדכון אחרון: 21 במאי, 2020 ברוכים הבאים ל-www.seach.co.il ("האתר"), אתר האינטרנט של שיח מדיקל גרופ בע"מ, לרבות חברות הבנות שלה ("החברה", "שלנו", "אנחנו" או "אותנו"). מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") נועדה לתאר את הפעולות שאנחנו נוהגים לבצע בקשר למידע שאנו עשויים לאסוף ממך ("אתה" או "המשתמש") בעת שימושך באתר, את האופנים שבהם אנחנו רשאים להשתמש במידע זה ואת הבחירות והזכויות העומדות לרשותך.
 1. ההסכמה שלך
כניסתך לאתר מהווה הסכמה מצדך לתנאים הקבועים במדיניות פרטיות זו, לרבות בקשר עם איסוף ועיבוד המידע האישי שלך (לפי הגדרתו להלן), אם אכן תחליט לספק לנו מידע אישי. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מן התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, עליך להימנע מכניסה או משימוש באתר. שים לב: לא חלה עליך כל חובה מכוח הדין לספק לנו מידע אישי כלשהו. אתה מאשר ומסכים בזאת כי אתה מוסר לנו מידע אישי מרצונך האישי והחופשי. אתה מסכים בזאת כי אנחנו רשאים לאסוף ולהשתמש במידע אישי כאמור בהתאם למדיניות פרטיות זו ולפי כל הדינים והתקנות שיחולו.  
 1. איזה סוגים של מידע אנחנו אוספים מהמשתמשים שלנו?

·       מידע לא-אישי: מידע שאינו מזוהה ושאינו ניתן לזיהוי הקשור למשתמשים, שעשוי לעמוד לרשותנו או להיאסף באופן אוטומטי באמצעות השימוש הנעשה באתר. מידע לא-אישי זה לא מאפשר לנו לזהות את האדם שממנו הוא נאסף, והוא כולל בעיקרו נתונים טכניים ונתוני שימוש מצרפיים אשר אינם מקושרים לאדם יחיד בר-זיהוי, למשל פרטי מערכת הפעלה והדפדפן, גרסת הטלפון החכם, משך השימוש באתר, רצף ההקלקות של משתמש, שפת המקלדת וכדומה.

·        מידע אישי: מידע שניתן לזיהוי אישי, כלומר מידע שיש בו בכדי לזהות אדם פרטי או אשר עשוי, בעזרת מאמצים סבירים או בשילוב עם מידע נוסף שיש לנו גישה אליו, לאפשר זיהוי של אדם פרטי, או מידע שטיבו עשוי להיות פרטי או רגיש. המידע האישי האמור שאנחנו אוספים כולל את סוגי המידע הבאים: כתובת IP, מזהה מכשיר ופרטים אישיים שנמסרים בקשר עם בקשה מטעמך לקבל עדכונים וניוזלטרים מאיתנו או עם בקשתך ליצור איתנו קשר, לרבות השם, מספר הטלפון וכתובת האימייל.

 אנחנו לא אוספים כל מידע אישי ממך או בקשר אליך ללא הסכמתך, אשר תתקבל בין השאר על ידי הסכמתך בפועל לתנאי מדיניות פרטיות זו.

 1. איך אנחנו אוספים את המידע על המשתמשים שלנו?
 • אנחנו אוספים מידע באמצעות השימוש שתעשה באתר. במילים אחרות, אנחנו מודעים לשימוש שאתה עושה באתר ואנחנו רשאים לאגור, לאסוף ולתעד את הנתונים הקשורים בשימוש זה, לרבות באמצעות שימוש בקבצי Cookie ובטכנולוגיות מעקב אחרות, כמתואר ביתר פירוט בסעיף 7 להלן.
 • אנחנו אוספים מידע שתספק לנו מיוזמתך. לדוגמא, אנחנו אוספים מידע אישי שתמסור באופן וולונטרי, כאשר תבקש לקבל את הניוזלטר שלנו או כאשר תיצור איתנו קשר.
 • בנוסף, החברה רשאית לפרסם משרות שהתפנו בחברה דרך האתר, עמוד הלינקדין או הפייסבוק שלה. במסגרת ההזדמנות להגשת המועמדות למשרה, אנחנו אוספים את המידע שמסרו לנו המועמדים ("המועמדים") בעת שהגישו את מועמדותם לכל אחת מהמשרות הפנויות שפרסמנו, באמצעות האימייל, לינקדין או באופן אחר, וכמו כן לאחר שהגישו את מועמדותם.
 1. מדוע אנחנו אוספים מידע על המשתמשים שלנו?
 • כדי להפעיל את האתר שלנו ולספק את השירותים הנלווים.
 • כדי להציג ולשלוח לך חומרים שיווקיים ופרסומיים.
 • כדי לאפשר השמשה ושיפור של האתר וכדי לספק סיוע טכני ותמיכה למשתמשים.
 • כדי לשלוח לך עדכונים, הודעות, ידיעות, ניוזלטרים ומידע נוסף הקשור באתר ובשירותים הנלווים.
 • כדי ליצור מסד נתונים סטטיסטיים מצטברים ומידע מצטבר אחר ו/או נתונים מעידים אחרים שאינם אישיים, שאנחנו ו/או שותפינו העסקיים רשאים לנצל כדי לתפעל ולשפר את האתר שלנו וכדי לספק שירותים נלווים.
 • כדי לציית לכל כלל או תקנה שיחולו ו/או כדי להשיב או להתגונן כנגד הליכים משפטיים שיתנהלו כנגדנו או נגד הגופים הקשורים שלנו.
 1. התשתית החוקית לאיסוף מידע על המשתמשים שלנו
אנחנו אוספים ומעבדים את המידע שלך עבור הצרכים המתוארים במדיניות זו, תוך שנתבסס על עילה אחת לפחות מבין העילות החוקיות המפורטות להלן:
 • כאשר ניתנה הסכמתך: אנחנו נבקש את הסכמתך לעיבוד המידע שלך לצרכים מסוימים ואתה תהיה זכאי לחזור בך מהסכמתך בכל עת. לדוגמא, נבקש את הסכמתך לספק לך תוכן מותאם אישית באמצעות השימוש בקבצי Cookie;
 • לצורך אינטרסים לגיטימיים: אנחנו נעבד את המידע שלך לצורך האינטרסים הלגיטימיים שלנו, תוך יישום אמצעי הגנה מתאימים במטרה להגן על הפרטיות שלך. משמעות הדבר היא שאנחנו נעבד את המידע שלך לצרכים כגון גילוי, מניעה או טיפול אחר במקרי הונאה, שימוש לרעה, אבטחה, יכולת שימוש, פונקציונליות או עניינים טכניים בקשר עם השירותים שלנו, הגנה מפני פגיעה בזכויות, בקניין או בבטיחות של הנכסים שלנו או של המשתמשים שלנו, או מפני פגיעה בציבור במידה הנדרשת לפי הדין; אכיפת תביעות משפטיות, לרבות חקירת הפרות אפשריות של מדיניות פרטיות זו; על מנת לציית ו/או לקיים את ההתחייבויות שלנו מכוח הדינים, התקנות, ההנחיות, תקני התעשייה והדרישות החוזיות שיחולו, וכן בהתאם להליך משפטי, צו זימון או בקשה ממשלתית, וכן לפי תנאי המכירה והסכם רישוי משתמשי הקצה שלנו.
 1. איפה אנחנו מאחסנים את המידע האישי של המשתמש?
המידע הקשור למשתמשים שלנו יוחזק, יעובד ויאוחסן על ידינו ועל ידי הגופים הקשורים שלנו וספקי השירותים המורשים שלנו בארה"ב, באירופה ולפי הצורך, בשירות אחסון מאובטח בענן שיספקו ספקי השירותים מצד שלישי שלנו. למרות ההבדלים שעשויים לחול בין דיני הגנת המידע ברשויות השיפוט האמורות לעיל לבין הדינים שיחולו במקום בו אתה מתגורר או נמצא, עליך לדעת כי אנחנו, הגופים הקשורים שלנו וספקי השירותים שלנו המאחסנים או מעבדים מטעמנו מידע אישי שלך, מחויבים, כל אחד בנפרד, לשמור על מידע זה באופן מוגן ומאובטח, בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו ולפי הנהלים המקובלים בתעשייה, וזאת על אף כל דרישה חוקית מחמירה פחות שעשויה לחול ברשות השיפוט שלהם. אתה מסכים בזאת למקום האחסנה ולהעברת המידע באופן המתואר לעיל.
 1. מדוע אנחנו משתפים מידע של משתמשים, עם מי אנחנו משתפים אותו ומדוע?
אנחנו רשאים לשתף את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים (או להתיר להם את הגישה למידע זה באופן אחר) אך ורק באופנים ובמקרים הבאים:
 • על מנת לציית לכל הוראת דין, תקנה, הליך משפטי, צו זימון או בקשה ממשלתית שיחולו, בכל עת בה אנחנו סבורים בתום לב כי הוראות אלו מקימות חובה חוקית לשתף מידע זה;
 • על מנת לאכוף את הוראות מדיניות פרטיות זו ואת תנאי המכירה/הסכם הרישוי של משתמשי הקצה, לרבות חקירה של הפרות פוטנציאליות שלהם;
 • על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בהונאות, בבעיות אבטחה או בבעיות טכניות;
 • על מנת להשיב לבקשות תמיכה של משתמשים;
 • על מנת להשיב לטענות העוסקות בפרטי קשר או בכל מידע פרטי או מידע מוגן בזכויות מכל סוג אחר (לדוגמא, שם, כתובת אימייל וכו') של צד שלישי שבו נעשה שימוש, או שפורסם או שודר ללא הסכמתם או באופן המהווה הטרדה;
 • על מנת להגן על הזכויות, על הקניין או על הבטיחות האישית שלנו, של המשתמשים שלנו או של כלל הציבור;
 • כאשר התבצע בקשר אלינו כל שינוי בשליטה, לרבות באופן של מיזוג, רכישה או קניה של כל נכסינו או באופן מהותי של כלל נכסינו;
 • כדי לאסוף, להחזיק ו/או לנהל מידע אישי של משתמשים, באופן הנדון במדיניות פרטיות זו, באמצעות ספקי השירותים המורשים שלנו מצד שלישי אשר עשויים להימצא מחוץ לתחומי ישראל (לדוגמא: גוגל, האבספוט). ספקי השירותים מצד שלישי רשאים לקבל לרשותם או לקבל גישה באופן אחר למידע האישי של המשתמשים שלנו, בהתאם לתפקידים ולייעודים המסוימים של כל אחד מהם במסגרת הסיוע והשיפור של האתר שלנו והשירותים הנלווים, ובפרט כדי לאפשר שירותי אירוח בענן, תקשורת עם משתמשים, שירותי אנליטיקה לפונקציונליות ולשימושיות של האתר שלנו, והם יוכלו להשתמש במידע זה אך ורק למטרות אלו;
 • לפי אישור מפורש ממך מראש לגילוי המידע.
למען הסר ספק, אנחנו רשאים לשתף מידע שעבר אנונימיזציה או שהוסרו ממנו מאפיינים המאפשרים זיהוי עם כל צד שלישי, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.
 1. שימוש בקבצי Cookie ובטכנולוגיות מעקב אחרות
אנחנו משתמשים בטכנולוגיות בקרה ומעקב מסוימות, ובכללן טכנולוגיות שמספקים לנו ספקי שירותים מצד שלישי. השימוש בטכנולוגיות אלו מתבצע על מנת להחזיק, לספק ולשפר את האתר שלנו באופן שוטף, ועל מנת לספק חווית משתמש טובה יותר עבור המשתמשים שלנו. לדוגמא, טכנולוגיות אלו מאפשרות לנו: (א) לעקוב אחר ההעדפות והשימושים והמאומתים של המשתמשים שלנו; (ב) לאבטח את האתר שלנו באמצעות גילוי התנהגויות חריגות; (ג) לזהות בעיות טכניות ולשפר את הביצועים הכלליים של האתר שלנו; ו-(ד) ליצור ולנטר מדדים אנליטיים.
 • קבצי Cookie: קובץ Cookie הוא קובץ נתונים קטן שהמחשב או ההתקן הנייד שלך יורידו ויאחסנו כאשר תבקר באתר שלנו. למד יותר על מדיניות קבצי ה-Cookie בקישור הבא: allaboutcookies.org
 • תגיות פיקסל: תגיות פיקסל (הידועות גם בתור משואות רשת) הן תמונות, iFrames או JavaScript הממוקמות באתר, שספקי השירותים מצד שלישי שלנו מפעילים כדי להבין את אופן התקשורת המקוונת של המשתמשים שלנו איתם.
אנחנו משתמשים בבורסות הפרסום, בשותפים ובספקי השירותים הבאים, אשר עשויים להפעיל את אחת מהטכנולוגיות או מספר טכנולוגיות מעקב הנזכרות לעיל:  למד יותר על הברירות העומדות לרשותך ועל היכולת שלך לבחור את הסרת השימוש בטכנולוגיות מעקב: על מנת למחוק או לחסום כל טכנולוגיות מעקב, אנא פנה לתפריט ה"עזרה" בדפדפן האינטרנט שלך כדי לקבל הנחיות נוספות; כמו כן, באפשרותך לבטל את השימוש בטכנולוגיות מעקב מצד שלישי על ידי יישום ההוראות שיפרט כל ספק שירותים מצד שלישי במדיניות הפרטיות שלו המפורטת לעיל או באמצעות ביקור בקישור www.youronlinechoices.eu . יחד עם זאת, עליך לקחת בחשבון שמחיקתה של כל אחת מטכנולוגיית המעקב שאנחנו מפעילים או ביטול היכולת להשתמש בטכנולוגיות מעקב עתידיות עלול למנוע את הגישה שלך לאזורים או לשימושים מסוימים של האתר שלנו או עשוי להשפיע לרעה באופן אחר על חוויית המשתמש שלך. עם זאת, עליך לקחת בחשבון שאנחנו לא מגיבים להגדרות "אל תעקבו אחרי" בדפדפן שלך.
 1. שיווק ישיר
אתה מסכים בזאת לכך שנהיה רשאים להשתמש בפרטי הקשר שלך אותם מסרת כאשר ביקשת לקבל את הניוזלטר שלנו באתר או שמסרת לנו באופן אחר, כדי שנוכל ליידע אותך בנוגע למוצרים ולשירותים שלנו שעשויים לעניין אותך וכדי לשלוח לך חומרים שיווקיים אחרים. אתה רשאי להסיר את הסכמתך באמצעות הודעה בכתב שתשלח אלינו בהודעת אימייל אל הכתובת הבאה: cs@seach.co.il או באמצעות לחיצה על כפתור "הסר מרשימת התפוצה" בהודעת הדוא"ל. קח בחשבון שהחברה תהיה רשאית גם לפנות אליך בנוגע למידע חשוב הקשר באתר שלנו. לדוגמא, אנחנו עשויים ליידע אותך (באמצעות כל אחד מהאמצעים העומדים לרשותנו) בנוגע לשינוים או לעדכונים באתר שלנו, פעולות אחזקה בשירותים וכו'. אין באפשרותך לבחור שלא לקבל הודעות שירות מסוג זה.
 1. קטינים
על מנת להשתמש באתר שלנו, עליך להיות מעל לגיל שמונה-עשרה (18). לכן, אנחנו לא נאסוף ביודעין מידע אישי מקטינים שגילם נמוך משמונה עשרה (18) שנים ואנחנו לא מעוניינים לעשות זאת. אנחנו שומרים את הזכות לבקש ראייה לגילו של משתמש בכל שלב על מנת שנוכל לוודא כי קטינים שגילם נמוך משמונה עשרה (18) שנים אינם משתמשים באתר.
 1. אבטחת מידע
אנחנו נפעל בהתאם לנהלים ולמדיניות הסטנדרטיים הנהוגים בתעשייה על מנת להבטיח את בטיחות המידע האישי של המשתמשים שלנו, כדי להפחית את הסיכונים הנובעים מאובדן מידע וכדי למנוע שימוש בלתי-מורשה בכל מידע כאמור. עם זאת, לא קיים אמצעי המסוגל להבטיח ביטחון מידע מלא במידה מוחלטת.
 1. שמירת נתונים
את המידע האישי שנאסוף נשמור אך ורק למשך התקופה הדרושה על מנת לספק לך את השירותים שלנו וכדי לציית לדינים ולתקנות שיחולו. לאחר מכן, אנחנו נמחק את המידע האישי מהמערכות שלנו או נהפוך אותו לאנונימי מבלי שתימסר לך כל הודעה נוספת בקשר לכך. אם תחזור בכך מהסכמתך לכך שנעבד את המידע האישי שלך, אנחנו נמחק את המידע האישי שלך מהמערכות שלנו (למעט ככל שנתונים כאמור נדרשים, כולם או חלקם, על מנת לציית לכל כלל או תקנה שיחולו ו/או על מנת להשיב או להתגונן כנגד הליכים משפטיים שיתנהלו כנגדנו או נגד הגופים הקשורים שלנו).
 1. עדכון, השגת העתק או מחיקה של המידע האישי שלך
אם עומדת לרשות זכות זו מכוח הדין החל עליך, תהיה רשאי לבקש לקבל גישה, לתקן או למחוק את המידע האישי שלך המאוחסן במערכות שלנו. כמו כן, אתה רשאי לבקש מאיתנו לאשר כי אנחנו מבצעים או כי אנחנו לא מבצעים עיבוד של המידע האישי שלך. בכפוף להגבלות הקבועות בחוק, אתה רשאי לבקש מאיתנו לעדכן, לתקן או למחוק מידע שאינו מדויק או שאינו עדכני. כמו כן, אתה רשאי לבקש מאיתנו להשעות את השימוש בכל פרט מידע אישי שאתה מערער על מידת דיוקו, זאת בשעה שנוודא את מידת דיוקו. בכפוף למגבלות הקבועות בחוק, אתה עשוי להיות זכאי גם לקבל את המידע האישי שסיפקת לנו ישירות (למעט נתונים שהשגנו ממקורות אחרים) בפורמט מובנה, נפוץ וקריא על ידי מכונה ואתה עשוי גם להיות זכאי להעביר נתונים אלה לצד אחר. אם ברצונך לממש כל אחת מזכויות אלה, צור איתנו קשר בכתובת: cs@seach.co.il. כאשר נטפל בבקשות אלו, אנחנו רשאים לבקש פרטי מידע נוספים כדי לאמת את זהותך ואת הבקשה ששלחת. לידיעתך, כאשר תוגש בקשה למחיקת המידע האישי שלך, נהיה רשאים לשמור נתונים אלו במלואם או בחלקם על מנת לציית לכל כלל או תקנה שיחולו ו/או כדי להשיב או להתגונן כנגד הליכים משפטיים שיתנהלו כנגדנו או נגד הגופים הקשורים שלנו. על מנת לגלות האם זכויות אלה חלות לגביך ובקשר עם כל נושא אחר הקשור לפרטיות, צור קשר עם הרשות המקומית שלך להגנת מידע, במידה שיתעורר אצלך חשש בנוגע לזכויותיך לפי הדין המקומי.
 1. מועמדות למשרות
אנחנו מזמינים את כל המועמדים הכשירים להגיש מועמדות לכל אחת מהמשרות הפתוחות המפורסמות באתר שלנו ובכל פלטפורמה אחרת, באמצעות משלוח פרטי הקשר וקורות החיים שלהם ("פרטי המועמד"). מאחר והשמירה על פרטיות וחשאיות חשובה מאוד למועמדים שלנו, אנחנו מחויבים לשמור על הפרטיות של פרטי המועמדים שלנו ולהשתמש בהם אך ורק לצרכי הגיוס הפנימיים שלנו (לרבות על מנת לזהות מועמדים, להעריך את הבקשות שהגישו, לקבל החלטות בנוגע לגיוס ולהעסקה ועל מנת ליצור קשר עם המועמדים בטלפון או בכתב). עליך לקחת בחשבון שהחברה רשאית לשמור ברשותה את פרטי המועמדים שהוגשו לה גם לאחר שהמשרה שבקשר אליה הוגשה הבקשה כבר אוישה או נסגרה. אנחנו פועלים באופן זה על מנת שנוכל לשקול מחדש את מועמדותם של המועמדים למשרות והזדמנויות אחרות בחברה; על מנת שנוכל להשתמש בפרטי המועמדים כבסיס להשוואה עם בקשות עתידיות שהם יגישו; ובמקרה שהמועמד התקבל לעבודה – לצרכים תעסוקתיים ועסקיים נוספים הקשורים בעבודתם. אם מסרת בעבר לידי החברה את פרטי המועמד שלך, וכעת אתה מעוניין לקבל גישה אליהם, לעדכן אותם או להביא למחיקתם מן המערכות שלנו, אנא צור איתנו קשר בכתובת cs@seach.co.il.
 1. עדכון למדיניות פרטיות זו
אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את הוראות מדיניות זו בכל עת, ולכן עליך לעיין מחדש בעמוד זה מעת לעת. נעדכן אותך בקשר לשינויים מהותיים שביצענו במדיניות פרטיות זו באמצעות שינוי הקישור למדיניות הפרטיות בשירות ו/או באמצעות הודעת אימייל שנשלח אליך בנוגע לשינויים שהתבצעו אל כתובת אימייל שמסרת במהלך תהליך ההרשמה. השינויים המהותיים האמורים ייכנסו לתוקפם שבעה (7) ימים לאחר שהודעה כאמור נמסרה באתר שלנו או נשלחה באימייל. אחרת, כל השינויים האחרים שייערכו במדיניות פרטיות זו ייכנסו לתוקפם החל ממועד "העדכון האחרון" שצוין והמשך שימושך באתר לאחר מועד העדכון האחרון יהווה קבלה והסכמה להתחייב בשינויים אלו.
 1. מידע כללי
על מדיניות פרטיות זו, על פרשנותה, ועל כל תביעה או מחלוקת אחרת הקשורה בה, יחולו דיני מדינת ישראל, מבלי להתחשב בעקרונות הדין הפלילי שלה. כל התביעות והמחלוקות, וכל אחת מהן, יובאו בפני, ואתה מסכים בזאת לכך שהן יידונו ויוכרעו באופן בלעדי על ידי, בית המשפט בעל סמכות השיפוט המתאימה בתל אביב, ישראל. מדיניות פרטיות זו נכתבה בשפה האנגלית וניתן לתרגם אותה לשפות אחרות לצרכי נוחות. אם גרסה מתורגמת (שאינה בשפה האנגלית) של מדיניות פרטיות זו עומדת בסתירה בכל מובן כלשהו עם הגרסה האנגלית שלה, הוראות הגרסה באנגלית ייגברו.
 1. שאלות?
אם יהיו לך שאלות (או הערות) נוספות כלשהן בקשר למדיניות פרטיות זו, אתה מוזמן לשלוח אותן אלינו באימייל לכתובת: cs@seach.co.il.